Abandoned Slovakia

 

Sme mladí tínedžeri, ktorí kladú otázky a hľadajú odpovede.

Naším cieľom je poukázať na významné technické pamiatky v okolí Prešova, na ich zlý stav a nezáujem štátu o nich. Chceli by sme ich preto spropagovať, zviditeľniť a možno sa takto pokúsiť ich zachrániť.