Abandoned Slovakia

Vodáreň v Ľubotice

Bývala mestská vodáreň pochádza z roku 1906. Fungovala do roku 1949. Potom slúžila ako záložný zdroj vody. Technológia a technické vybavenie sa nezachovalo a dnes vodáreň  chátra.

Parný Mlyn Veľký Šariš

Počiatky mlyna spadajú až do 19 storočia. Mlyn takmer stopäťdesiat rokov predstavoval jeden z najúspešnejších podnikov. Dnes je mlynárstvo v Šariši už len históriou .


Solivar

Dejiny ťažby a spracovania soli v Prešove siahajú až do 16. storočia. V roku 1925 sa otvorila nova budova. V roku 1990 bola dobudovaná nová výrobňa. V dnešnej dobe je cela budova rozkradnutá rozbúraná. Chýbajú okna, stroje, vybavenie.

Sušiareň liečivých bylín 

V minulosti sa bylinky sušili v dvoch objektoch dnes už žiaľ stojí len jeden. V roku 1993 boli obidve budovy vyhlásené za Národne kultúrne pamiatky. Tu murovanú časom zbúrali. 

  

Viadukt 

Takmer 390 metrov dlhý Hanušovský viadukt bol postavený v roku 1943. Jeden pilier vyhodili do vzduchu partizáni v auguste 1944. V januári 1945 úplne zničili viadukt Nemci.Opravili ho až v roku 1947. Dodnes je najdlhším železničným mostom postaveným v oblúku v strednej Európe.